Júl 2016 - termín ukončenia. Možnosť prehliadky domov denne. Cenové zvýhodnenie na vybrané domy.

Štandard


Nosný systém nosný systém stenový – murovaný z tvárnic HELUZ hr. 300 mm; stropy železobetónové monolitické; základy pásy z prostého betónu, základová doska vystužená Kari sieťam
Strecha plochá, železobetónová, skladba: ŽB doska, parozábrana, spádový strešný polystyrén , geotextília , PVC fólia Fatrafol, geotextília, štrkové lôžko
terasa 3.NP pochôdzna terasa- betónový poter bez povrchovej úpravy
terasa 1.NP pochôdzna terasa- štrkové lôžko pod zámkovú dlažbu
Vodorovné konštrukcie stropné dosky - železobetónové monolitické
Schodisko železobetónové monolitické dvojramenné
bez povrchovej úpravy, kovové zábradlie
Zvislé konštrukcie nosné obvodové a vnútorné murované steny z tvárnic HELUZ hr. 300 mm, hr. 250mm a hr.200
priečky murované z tvárnic HELUZ hr. 11,5 mm a 14mm

pokračovanie

Info
Viac informácií na +421 918 388 283, +421 918 406 431