Júl 2016 - termín ukončenia. Možnosť prehliadky domov denne. Cenové zvýhodnenie na vybrané domy.

Projekt

Hľadáte príjemné komfortné bývanie, v súkromnom areáli rodinných domov? A v rámci mesta Bratislavy?

Nový projekt DOMY ŽIHĽAVA vyrastá v príjemnom prostredí, na Žihľavovej ulici, v mestskej časti Bratislava II – Vrakuňa. Životom v meste sa neobmedzujete v aktivitách, a získavate finančnú aj časovú úsporu, v porovnaní s dochádzaním z okolitých dedín pri Bratislave. Vrakuňa je jedna z menších Bratislavských mestských častí, samozrejme s kompletnou občianskou vybavenosťou.

Projekt svojou koncepciou citlivo zapadá a dopĺňa okolitú zástavbu a prostredie. Celý pozemok je riešený ako uzavretý areál budúcich vlastníkov domov s vlastnými parkovacími plochami, chodníkmi, sadovými úpravami a detským ihriskom. Domy svojím moderným vzhľadom a riešením fasády budú tvoriť peknú dominantu Žihľavovej ulice.

Dva objekty rodinných domov sú trojpodlažné, a bude v nich šesť bytových jednotiek. Jeden objekt rodinných domov je dvojpodlažný, a budú v ňom dve jednotky na bývanie. Spolu v rámcu projektu DOMY ŽIHĽAVA, veríme, nájde príjemné komfortné bývanie osem rodín.

Domy sú riešené ako samostatne stojace objekty s rovnou pochôdznou strechou. Objekty sú situované na pozemkoch tak, aby vytvárali súkromie ich obyvateľov a zároveň plnili funkčnosť s ohľadom na jestvujúci terén a okolitú zastavanosť. Vstupy do objektov sú zo severnej strany prístupné po chodníkoch. Dispozičné riešenia sú zrejmé v časti domy tejto webovej stránky, za zmienku stojí, že na každom podlaží domu je záchod, resp. kúpeľňa s WC, a na najvyššom podlaží priamo zo spálne sú navrhnuté terasy.

pokračovanie
Info
Viac informácií na +421 918 388 283, +421 918 406 431