Predané

Štandard

Konštrukčný systém bytových domov je tvorený zo zvislých nosných železobetónových monolitických stĺpov a z vodorovných nosných železobetónových monolitických prievlakov a stropných dosiek. Výplňové murivo bude murované. Strecha je riešená ako plochá, konštrukcia strešného plášťa je jednoplášťová, krytina je navrhnutá z hydroizolačnej fólie. Objekty bytových domov sú založené na pilótach so stužujúcim železobetónovým roštom. Všetky okenné výplne sú navrhnuté plastové.

V rámci štandardu bytu je možnosť výberu rôznych farebných kombinácií. Výrobcovia a dodávatelia štandardu budú spresnený do konca mája 2009. Taktiež máte možnosť výberu nadštandardu.
Pivnice

Ku väčšine bytov prináleží jeden uzatvorený pivničný priestor na prízemí bytového domu. Šesť bytov má komoru priamo v byte.

Parkovacie státia

Celkový počet parkovacích státí je 63, z ktorých približne polovica je na povrchu a polovica pod bytovými domami. Ku každému bytu prináleží jedno parkovacie státie v uzatvorenom dvore bytového komplexu, ktoré je určené pre vlastníka bytu a to zadarmo!, zostávajúce státia je možné si dokúpiť.

Info
Viac informácií na +421 908 095 420, +421 918 388 283