Predané

FinancovanieFinancujúca banka projektu VUB, a.s.

Súhrnné informácie o projekte:

Právoplatné stavebné povolenie 12.05.2008
Začiatok výstavby 30.06.2008
Ukončenie výstavby 30.11.2009
Kolaudácia 30.02.2010 a následne odovzdanie bytov
Info
Viac informácií na +421 908 095 420, +421 918 388 283