Predané

FinancovanieFinancujúca banka projektu VUB, a.s.

Splátkový kalendár

  • 15% z celkovej kúpnej ceny bytu je splatných po podpise Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
  • 85% z kúpnej ceny je splatných až po kolaudácii príslušného bytového domu

Zvláštne bonusy pre klientov, ktorí nečerpajú hypotekárny úver. Možnosť individuálneho splátkového kalendára. Možnosť ručiť výlučne kupovanou nehnuteľnosťou.

Cenník je plne rešpektovaný financujúcou bankou - VÚB, a.s.

NAJLEPŠÍ HYPOTEKÁRNY ÚVER PRE VÁŠ BYT V PROJEKTE TOPÁS JE OD VUB, a.s.

Výhody pre klientov:

  • bezplatné mimoriadne ročné splátky vo výške 20% istiny
  • bez poplatku za poskytnutie úveru (štandardne 0,75 % z výšky úveru)
  • výhodná úroková sadzba na úrovni klienta s najlepšou bonitou (Navyše, pokiaľ klient spĺňa podmienky "loyalty programu", má nárok na dodatočné zníženie úrokovej sadzby až do 0,5% p.a )
  • možnosť predčasného splatenia celého úveru po uplynutí doby fixácie
  • interný odhad zdarma, vykonaný bankou (banka akceptuje 95% kúpnej ceny pre zabezpečenie úveru)
  • výhodné poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Info
Viac informácií na +421 908 095 420, +421 918 388 283