Júl 2016 - termín ukončenia. Možnosť prehliadky domov denne. Cenové zvýhodnenie na vybrané domy.

Fotografie z výstavby

Fotografia 01 11.08.2015
Fotografia 02 20.08.2015
Fotografia 03 11.09.2015
Fotografia 04 22.09.2015
Fotografia 05 22.09.2015
Fotografia 06 22.09.2015
Fotografia 07 12.10.2015
Fotografia 08 12.10.2015
Fotografia 09 12.10.2015
Info
Viac informácií na +421 918 388 283, +421 918 406 431