Júl 2016 - termín ukončenia. Možnosť prehliadky domov denne. Cenové zvýhodnenie na vybrané domy.
Info
Viac informácií na +421 918 388 283, +421 918 406 431